مرد دو کلاهه

در یکی از 3000 تابلوی نقاشی که سرجاشوآ رینولدز نقاشی کرده است، شخصی تصویر شده که یک کلاه بر سر و یکی در زیر بغل دارد.