تامس ادیسون ( 1931 ـ 1847 ) مخترع امریکایی

کنجکاوی ها و نکته بینی های دوران کودکی ادیسون، هیچ کس غیر از مادرش را تحت تاءثیر قرار نداد. اولین معلمش او را " خنک و کودن " نامید، پدرش به این نتیجه رسیده بود که او " ابله " است و مدیر مدرسه به او گفته بود که : " تو هرگز در هیچ کاری به جایی نمی رسی. " فقط مادرش به هوش و نبوغ نهفته او آگاهی داشت و از این رو به تعلیم و تربیتش همت گمارد. ادیسون از نوجوانی اختراعات خود را شروع کرد و در مجموع بیش از 1000 اختراع ثبت شده دارد که برای بشریت فوق العاده ارزشمند می باشند.