جوان ترین ژیمناست

جوان ترین ژیمناست در رقابت های جهانی پاساکوی کونا اهل یونان است. او هنگام شرکت در بازیهای کشورهای منطقه بالکان که در سال 1981 در شهر سرز ( در یونان ) برگزار شد، فقط 9 سال و 299 روز سن داشت.