گرانترین خانه

بیل گیتس که هرثانیه برثروت اوافزوده می شود و ثروتمندترین فرد درجهان است، مالک گرانترین خانه مسکونی می باشد . ارزش منزل مسکونی اودر شهر سیاتل ( ایالت واشینگتن ) را 53 میلیون دلار برآورد میکنند . ثروت اوهم اکنون از مرز 100 میلیارد دلار گذشته است.