بالاترین میزان طلاق

با رقم 1،191،000، مورد طلاق در سال 1994 ( 4/6 نفر در هر 1،000 نفر ) ، امریکا دارای بالاترین میزان طلاق در جهان است. در سال 1988، حدود 2 درصد از کل زناشوییها در این کشور ، منجر به اختلاف و جدایی شد.