درازترین تنگه

درازترین تنگه جهان، تنگه تاتار (تاتارسکی پرولیو ) (Tatarskiy proliv ) بین جزیره ساخالین و روسیه است که 800 کیلومتر طول دارد.