جوان ترین راننده

استفن اندرو بلک بورن اهل شهر لینکلن ( در انگلستان ) در 20 فوریه 1989 که مصادف با هفدهمین سالگرد تولدش بود، توانست ظرف 5 ساعت آزمایش مقدماتی و پیشرفته رانندگی را با موفقیت بگذراند و به اخذ گواهینامه نایل آید.