سریع ترین اتومبیل دیزلی

سریع ترین اتومبیلی که دارای موتور دیزلی است ، مرسدس بنز مدل سی 111/3 است که در یک رکورد گیری در جنوب ایتالیا ،در 5 اکتبر 1978 ، به سرعت 327/3 کیلو متر در ساعت دست یافت. موتور 3 لیتری آن ( یعنی گنجایش سیلندرها 3 هزار سانتیمتر مکعب ) 230 اسب تولید می کند.