گرانترین شمشیر

یک شمشیر افتخار تمام طلا که در 1779 از سوی کنگره وقت امریکا به ژنرال مری ژوزف لافایت اعطاء شده بود، در 20 نوامبر 1976 در نیویورک به بهای 145،000 خریداری گردید.