تصادف

در 5 دسامبر 1664 یک سلسله اقتران و تصادف جالب و شنیدنی رخ داد. در این روز یک کشتی با 81 مسافر در تنگه منایی ( در شمال غربی انگلستان ) غرق شد و همه مسافران به استثنای شخصی به نام هیو ویلیامز جان سپردند. در سال 1785، در همین روز یک کشتی با 60 سرنشین غرق شد و همه غیر از یک نفر به نام هیو ویلیامز جان باختند. در سال 1860، در همین روز 5 دسامبر یک کشتی با 25 سرنشین غرق شد و فقط یک نفر جان سالم به در برد و نجات یافت که هیو ویلیامز نام داشت.