بزرگترین کشتی تاریخ

بزرگترین کشتی در تاریخ جهان کشتی کوئین الیزابیت (Queen elizabeth) است . ظرفیت آن 82،998 تن، طولش 314 متر ( معادل 1031 فوت ) و عرض آن 36 متر بود. این کشتی غول پیکر که موتورهای توربینی اش 168،000 قوه اسب تولید می کردند آخرین سفرش را در 15 نوامبر 1968 به پایان رساند. در 1970 آن را به هنگ کنگ بردند و به یک دانشگاه شناور تبدیل شد.