گرانترین روزنامه

گران ترین روزنامه در انگلستان، ساندی تایمز (The sunday Times) است که قیمت تک فروشی آن 90 پنی ( هر 100 پنی معادل یک پوند ) است.