اولین مورد سوء قصد

اولین مورد سوءقصد به جان یک انسان به 2،000 سال قبل از میلاد باز می گردد که شخصی قصد کشتن یکی از فراعنه مصر به نام آنومهات اول را داشته است.