نزدیکترین ستاره دنباله دار به زمین

در اول ژوئیه 1770 ، ستاره دنباله دار لکسل (Lexell) که با سرعتی برابر 5/38 کیلومتر در ثانیه نسبت به خورشید در حرکت بود ، در فاصله 930ر198ر1 کیلومتری زمین قرار گرفت . ضمنا گفته شود که زمین در تاریخ 19 مه 1910 از درون دم ستاره دنباله دار هالی عبور کرده است .