دورترین شی ء ساخت انسان

سفینه اکتشافی وُیجر یک (Voyager 1) در سپتامبر 1977 از پایگاه فضایی کیپ کاناوال در ایالت فلوریدای آمریکا به فضا پرتاپ شد. در فوریه سال 2000 این سفینه در فاصله 1/7 میلیارد مایلی ( حدود 4/11 میلیارد کیلومتر) از کره زمین قرار داشت و اکنون در لبه منظومه شمسی است. چنین پیش بینی می گردد که وُیجر تا 10 سال دیگر وارد باصطلاح فضای میان ستاره ای گردد.