آرتور نور ( امریکایی، 1960 ـ 1914 )

قد 185 سانتیمتر و وزن 900 پوند، که بالاترین وزن ثبت شده برای یک زن به شمار می آید.