بالاترین رقم هزینه جهانگردی

جهانگردان آلمانی در سال 1995 در مجموع 47/3 میلیارد دلار در خارج از آلمان پول خرج کردند.