بزرگترین هواپیمای مسافربری

ایرباس جامبوجت آ. 3. ایکس.ایکس (Airbus Jambo A3XX ) که مراحل مطالعاتی و محاسباتی آن به پایان رسیده و ماکت آن آماده شده، درسال 2003 به خدمت درخطوط مسافربری درمی آید. سازنده آن صنایع هوایی ایرباس که با بهره گیری ازدانش و تجارب 19 شرکت هوایی جهان قصد دارد این هواپیما را به خط تولید برساند، بایستی مبلغی حدود 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. ایرباس جامبوجت برخلاف سایر هواپیماهای مسافربری که یک طبقه هستند، دارای دوطبقه می باشد و ظرفیت 1000 مسافر را دارد.