جوان ترین بازیکن جام جهانی

نورمن وایت ساید هنگامیکه در ژوئن 1982 در تیم ملی ایرلند شمالی در مقابل یوگسلاوی بازی کرد، 17 سال و 41 روز از سنش می گذشت.