بیشترین هزینه تبلیغات

در سال 1996 درآمریکا، مجموعا 63/81 میلیارد دلار صرف تبلیغ و ترویج انواع کالا و خدمات شد . ژاپن با صرف هزینه ای معادل یک سوم این رقم ، مقام دوم را دراین زمینه در جهان دارا می باشد .