کوچکترین وسبک ترین دوربین عکاسی

"در ماه مارس 1998 ، در نمایشگاه اسباب بازی توکیو که درشهرتوکیو برگزارگردید، کارخانه آمریکایی پولاروید یک مدل جدید دوربین عکاسی موسوم به پولاروید پاکت زیائو ( Polaroid Pocket Xiao ) رابه نمایش گذارد که کوچکترین و سبکترین دوربین عکاسی در نوع خود ( ظهور و چاپ فیلم در داخل دوربین ) در جهان به شمارمی رود. ابعاد آن 4x13x4/4 سانتیمترو وزن آن 167 گرم است. "