گرانترین لباس ویژه

لباس ویژه سرنشینان فضاپیماها با نام اختصاری ئی. وی. اِی. ( EVA=Extra Vehicular Activity ) که از سال 1982 به بعد جهت استفاده فضانوردان تهیه می شود، هر دست کامل آن 3/4 میلیون دلار هزینه می برد.