بالاترین رقم فرود بر ناو هواپیما بر

رکورد بیشترین تعداد فرود هواپیما بر عرشه یک ناو هواپیما بر در یک روز ،602 مورد و متعلق به گردان ششم نیروی دریائی امریکا است که در فاصله 8 صبح تا 5 بعد از ظهر روز 25 مه 1945 بر عرشه ناو هواپیما بر ما تا نیکا فرود آمدند.