همین موقع سال بعد

روز 7 دسامبر 1978، خانم داین تومینارو اهل ایالت کالیفرنیا در امریکا پسر دومی به دنیا آورد که دقیقاً ( حتی با احتساب دقیقه ) یک سال با پسر اولش اختلاف سن داشت .