حجیم ترین مجسمه سیار

حجیم ترین مجسمه سیار در جهان وایت کسکید ( آبشار سفید) است که 8 تن وزن و 48/30 متر ارتفاع دارد و در 24 مه 1976 در ساختمان بانک خزانه داری فدرال در شهر فیلادلفیا نصب گردید. پیکر تراش آن الکساندر کالدر ( 1898 ـ 1976 ) است که اولین مجسمه سیار خود را در سال 1932 در پاریس به نمایش گذارد.