قدیمی ترین ایستگاه راه آهن

قدیمی ترین ایستگاه راه آهن جهان ، ایستگاه لیورپول در شهر انگلستان است که در 15سپتامبر 1830 افتتاح گردید.