بالاترین حجم مکالمات تلفنی

پرترافیک ترین خط تلفن بین الملی بین کانادا و امریکا است. در سال 1995، حجم مکالمات تلفنی بین این دو کشور به رقم 4/5 میلیارد دقیقه رسید. در همین سال، بین انگلیس و امریکا 1/5 میلیارد دقیقه مکالمات تلفنی مبادله گردید.