باد کردن آدامس

در 19 آوریل 1985، خانم سوزان مونتگمری ویلیامز اهل فرزنو در ایالت کالیفرنیا، موفق شد با بادکردن یک آدامس ، بادکنکی به قطر 55 سانتیمتر درست کند.