سریع ترین اتومبیل بخار

در 19 اوت 1985،رابرت باربر موفق شد با یک اتومبیل بخاری موسوم به استیمن دیمن (Steamin Demon دیو بخار زا ) ، در منطقه بانویل سالت فلتس ( ایالت یوتا در امریکا ) به حداکثر سرعتی معادل 234/33 کیلو متر در ساعت برسد.