کوچکترین یک چرخه

در 25 مارس 1994 ، پیتر روزندال (اهل سوئد )در شهر لاس وگاس (ایالت نوادا در امریکا ) تک چرخه ای به ارتفاع 20 سانتی متر و قطر چرخ 2/5 سانتی متر (معادل یک اینچ )را 3/6 متر رکاب زد و راند.