بیشترین پرواز

خلبان جان ادوارد یانگ ( متولد 10 نوامبر 1915 در امریکا ) در فاصله اول مه 1933 تا پایان آوریل 1996 رویهم 61،610 ساعت پرواز داشته است که بدین ترتیب 7 سال از عمر خود را در آسمان گذرانده است.