کوچکترین خوک

کوچکترین نژاد خوک موسوم به مینی مایالینو ( Mini Maialino ) که در ایالیا توسط آقای استفانو مورینی پرورش داده می شود، اغلب دارای وزنی حدود 9 کیلوگرم است.