بهترین تیم چوگان

از مجموع 5 رقابت بین المللی چوگان که تا کنون برگزار شده، تیم چوگان آرژانتین 3 بار فاتح این رقابت ها بوده است.