بلندترین پل طبیعی

بلندترین پل طبیعی کمانی شکل از جنس ماسه سنگ در 40 کیلومتری شهر سین کیانگ در چین واقع شده که 312 متر ارتفاع و طول دهانه آن 45 متر می باشد.