بلندترین درخت کریسمس

بلندترین درخت کریسمس قطع شده، درخت کاجی بود به طول 67/3 متر، در دسامبر 1950 این درخت را در مرکز خرید نورث گیت ( در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن ) برای مراسم سال نو مسیحی تزیین کردند.