اولین پیوند سلول مغز

اولین پیوند سلول مغز در تاریخ 23 ژوئن 1998 در مرکز پزشکی دانشگاه پیتسبورگ ( در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ) انجام شد . بیمار یک زن 62 ساله بود که به دلیل سکته مغزی ، از ناحیه دست و پای راست فلج شده بود ضمن اینکه قدرت تکلم خود را تاحد زیادی از دست داده بود .