ثروتمندترین شخص در اروپا

پال ساچر از سهامداران عمده کارخانه داروسازی روش (Roche) سوئیس، هنگام فوت در ماه مه 1999، ثروتی معادل 1/13 میلیارد دلار داشت. اعضای خانواده وی هم اکنون از سهامداران عمده این کارخانه هستند و مجموع ثروت همسر و فرزندان او به رقم 17 میلیارد دلار می رسد.