دورترین فاصله از دریا

بزرگترین شهر با دورترین فاصله از آبهای آزاد ولوموچی (Wulumuchi) ( نام سابق : تبهوا )، پایتخت منطقه خودمختار چین به نام اویغور است که 2،250 کیلومتر با نزدیکترین ساحل فاصله دارد. جمعیت آن در سرشماری سال 1990 بالغ بر 1،160،000 نفر گزارش شده است.