طولانی ترین جاده کمربندی

عملیات ساختمانی جاده کمربندی 6 خطی ام 25 که شهر لندن را دور میزند، در سال 1972 آغاز شد.در 29 اکتبر 1986 این جاده 195/5 کیلومتری (معادل 121/1 مایل ) با هزینه ای معادل 909 میلیون پوند _7/5 میلیون پوند برای هر مایل) تکمیل و آماده بهره برداری گردید.