سودآورترین تهیه کننده نرم افزار

شرکت مایکروسافت که ارزش آن درآوریل 1998 به رقم 224 میلیارد دلار برآورد گردید ، با 17/6 میلیارد دلاردرآمد طی همین سال ، سودآورترین سازنده و فروشنده و اجاره دهنده انواع نرم افزار و خدمات رایانه ای جانبی است . سهامدار اصلی آن بیل گیتس است که 30 درصد کل سهام را دراختیار دارد . وی در سال 1975 همراه پال آلن ، شرکت مایکروسافت را تأسیس کرد.