بزرگترین تراکتور

بزرگترین تراکتور جهان را کارخانه آ.گ.وست واقع در ایالت کالیفرنیا برای وزارت کشاورزی آمریکا ساخته است.این تراکتور 459،000 دلاری 22 تن وزن دارد و حد فاصل بین دو چرخ آن 10 متر است.