سریع ترین اتومبیل

سریع ترین اتومبیل کورسی تولید انبوه ، مک لارن اف یک ( Mc Laren F1 ) است که 627 قوه اسب قدرت موتور دارد . حداکثرسرعت آن 370 کیلومتر در ساعت و شتاب آن 3/2 ثانیه است . مک لارن ضمنا گران ترین اتومبیل کورسی جهان نیز محسوب می گردد چه برچسب قیمت آن رقم 634,500 پوند، معادل بیش ازیک میلیون دلار، را نشان می دهد. توضیح : درگفتگو از شتاب اتومبیل یا سایر وسایل نقلیه موتوری مانند موتورسیکلت ، منظورمدت زمان لازم برای رسیدن ازحالت سکون به سرعت 96 کیلومتر درساعت است. بدیهی هرچه زمان کوتاه ترباشد شتاب بیشتر است .