بیشترین سیاهی لشگر

در یک صحنه تشییع و تدفین در فیلم گاندی ( محصول 1982 ) به کارگردانی ریچارد اتنبورو، 300،000 نفر به عنوان سیاهی لشگر شرکت داده شدند.