نیکلس وود

در مورد پرخوری های او حتی کتاب هم نوشته اند. در یک نشست تاریخی ( تاریخی البته از نظر پرخوری ) او به تنهایی یک گوسفند بزرگ را جابه جا خورد و فقط استخوان هایش را باقی گذاشت. در یک مورد دیگر 400 کبوتر را خورد. صبحانه مورد علاقه اش کیک بزرگی بود که 18 متر طول داشت.