اولین پرواز بر فراز دریای مانش

اولین پرواز بر فراز دریای مانش ( بین انگلیس و فرانسه ) در 25 ژوئیه 1909 توسط لویی بلریو (Louis Bleriot ) (1872-1936 ) فرانسوی انجام گرفت. او با هواپیمای یک باله خود به نام (بلریوششم ) که 23 قوه اسب داشت ،مسافت 41/8 کیلو متر را در 36 دقیقه طی کرد.