ثروتمند ترین شعبده باز

دیوید کاپرفیلد شعبده باز امریکایی، با 45 میلیون دلار درآمد در سال 1997، پردرآمدترین شعبده باز در جهان محسوب می گردد.