اولین زن سعودکننده به اورست

در ماه مه 1994 ، خانم آلیسون هارگریوز (Alison Hargreaves) 33 ساله اهل انگلیس ، موفق شد بدون استفاده از تجهیزات تامین اکسیژن به قله اورست صعود کند . در اوت 1995 ، او هنگام بازگشت از قله دچار سانحه شد و در گذشت .