طولانی ترین دوران بازیگری

هنر پیشه آلمانی کورت بوئیس در سال 1908 هنگامیکه 8 ساله بود در اولین فیلم خود بازی کرد. آخرین نقش آفرینی وی در فیلم بالهای آرزو ( محصول 1988 ) در سن 80 سالگی بود.