مسن ترین مویور سیکلت ران

آرتور مریک کوک (متولد 13 ژوئن 1895 در شهر اکستر در انگلستان ) امروزه در سن 102 سالگی ،کماکان با سوزوکی 125 سی سی خود موتورسیکلت سواری می کند.