بیشترین تعداد فضانورد

در پرواز 30 اکتبر 1986 فضاپیمای چالنجر که 7 روز و 44 دقیقه و 51 ثانیه بطول انجامید، 8 فضانورد شرکت داشتند.